Succé för Stadsmissionen

Norrköpings hetaste second hand butik invigdes med bandklippning, snittar och skön musik från elever på De Geer gymnasiet.

Nu är butiken öppen och det bästa av allt, det kommer nya fräscha varor varje dag till butiken.

”Vi ger människor och prylar en andra chans” och så är det verkligen.

Att kunna handla unikt och hållbart är efterlängtat av många kunder och Stadsmissionen gör inte bara skillnad för miljön utan även för människor lokalt.

Välkommen att lämna in kläder och prylar som sedan kommer finnas till försäljning i den nya butiken. Vill du lämna möbler så går det bra, vi kan ta emot på lastkajen mot Timmermansgatan om man kommer överens om en tid med butikspersonalen.

Genom Stadsmissionens Second Hand får människor som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden en plats. Genom arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning får de nya chanser i livet. Stadsmissionens Second Hand öppnade i Mirum Galleria den 28 januari.

Sedan början av 2020 finns Stadsmissionen i Norrköping, som är en del av Linköpings Stadsmission. Precis som Linköpings Stadsmission arbetar Stadsmissionen i Norrköping för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande.

“Vi har under en tid konstaterat ett stort behov för utsatta grupper i vår stad. Stadsmissionen verkar lokalt med en bredd i det sociala arbetets fält och för människor i utsatta livssituationer. Vi är övertygade om att Stadsmissionens verksamhetsstruktur och idé skulle fylla en viktig funktion i Norrköping och för Norrköpingsborna. Vi märker också att det finns engagemang och vilja att vara med och bidra och där Stadsmissionens etablering möjliggör delaktighet från både företag och enskilda personer”, säger Thomas Wärfman, kyrkoherde, Svenska kyrkan i Norrköping

Norrköping har liksom många andra städer i Sverige människor som av olika anledningar inte har möjlighet att ta emot den hjälp och det stöd som offentlig sektor erbjuder. Många ramlar mellan stolarna i samhällets strukturer och det kan vara väldigt svårt att ta sig ur den negativa spiral det innebär.

“Stadsmissionen har under många år haft verksamheter runt om i landet men inte i Norrköping. Visionen om ett mänskligare samhälle med en gemensam människosyn som värnar alla människors lika värde oberoende av livssituation är en gemensam tydlig bild för oss och Svenska kyrkan“, säger Sanna Detlefsen, direktor för Linköpings Stadsmission och också Stadsmissionen i Norrköping.

Läs mer om Stadsmissionen i Norrköping på deras hemsida www.stadsmissioneninorrkoping.se