Meny
 
Utbildning

 

LuMiNk Akademin

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande program med målet att inspirera.

 

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier i ett samarbete med Linköpings Universitet, Norrköpings Kommun och Mirum Galleria. 

   

Framgångsfaktorer:  

    • Stärk studiemotivationen och ta bort mentala och fysiska hinder för fortsatta och högre studier.
    •  Träffa mentorer som studerar på många olika utbildningar på universitetet och få starka förebilder.
    •  Kliv ut från skolans värld och träffas i en helt annan miljö stärker ytterligare känslan av frivillighet och motivation.
    •  Gör studiebesök på universitetet tillsammans med mentorer och förstå vad det innebär att studera på universitetet.
    • LuMiNk har under hösten 2018 utvärderats av forskare vid Linköpings universitet och visat sig ge tydlig effekt på studieresultaten.   

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrat - 19 november 2019