Senior seminarium- Information från Polisen

Polisen informerar om hur seniorer ska dkydda sig mot bedrägerier
Ca 100 tal seniorer deltog på seminariet
Det bjöds på tårta och kaffe på Event Center
Sara från Polisens bedrägerirotel i Norrköping

Seminarium om bedrägeribrottslighet mot äldre

Bedrägeribrottslighet mot äldre är en växande oro i vårt samhälle, och den 24 april hölls ett högst relevant seminarium på Event Center i Mirum Galleria i samarbete med Polisen för att adressera denna fara.

Under evenemanget, en del av det regelbundna Senioronsdags-arrangemanget, delade Sara från Polisens bedrägerirotel i Norrköping med sig av värdefull kunskap om hur äldre kan skydda sig och identifiera bedrägerier.

Seminariet, som inleddes klockan 11:00, välkomnade en talrik skara seniorer och erbjöd inte bara en lärorik föreläsning utan även en möjlighet till gemenskap och stöd för alla närvarande. För att öka trivselfaktorn ytterligare bjöd Mirum Galleria och Event Center dessutom alla seniorer på kaffe och tårta under tillfället.

Ökad medvetenhet för ökad skyddsnivå

Många av oss tror felaktigt att vi aldrig kommer att drabbas av bedrägeri. "Det här kommer aldrig hända mig," är en tanke som tyvärr ofta föregår en smärtsam verklighet för många äldre. Bedrägeri sker när en person/bedragare tjänar något på bekostnad av någon annan/offret och som då får lida av ekonomisk skada. Tidigare låg ansvaret på banken, men numera ligger huvudansvaret på individen, vilket ökar behovet av personlig medvetenhet och försiktighet.

En oroande statistik visar på cirka 200 000 bedrägeribrott som begås årligen i Sverige, men det verkliga mörkertalet är troligtvis betydligt högre. Annons- och romansbedrägerier är vanligt förekommande, och förbrytarna har blivit alltmer sofistikerade i sina tillvägagångssätt. De utnyttjar omfattande mängder information, som bland annat finns tillgänglig på internet. Exempel gavs på hur man använder sig av allt ifrån ren försäljningsteknik till avancerade tekniska verktyg som fjärrstyrningsprogram för att bedra sina offer.

Kampen mot bedrägeri: En gemensam ansträngning

Att bli offer för bedrägeri är en traumatisk upplevelse, och följderna kan vara långvariga och förödande. Pengarna försvinner snabbt till andra konton, ofta använda för penningtvätt av individer som själva kämpar med problem som spelberoende eller missbruk. Polisen betonar vikten av att omedelbart kontakta banken vid misstänkta bedrägerier för att spärra konton och minimera skadan. Även om utredningen av dessa brott kan vara långdragen, arbetar polisen aktivt med att stärka samarbetet med bankerna för att förhindra framtida brott och återvinna förlorade medel.

Det är också viktigt att betona att bankerna aktivt arbetar med att hitta nya lösningar för att öka säkerheten för sina kunder och göra det lättare att återfå förlorade pengar. Genom ökad medvetenhet, gemensam ansträngning och samarbete kan vi tillsammans bekämpa bedrägeribrottsligheten och skydda våra äldre medborgare.

Nyckeln till försvar: Kunskap och gemenskap

Bedrägeribrottslighet mot äldre är ett växande hot, men genom kunskap, gemenskap och proaktivt agerande kan vi arbeta för att minimera dess påverkan. Seminarier som det på Event Center i Mirum Galleria är ett steg i rätt riktning, och det är upp till oss alla att sprida budskapet och skydda våra äldre medborgare från detta skadliga fenomen.

Mirum Galleria kommer att genomföra fler aktuella seminarier för seniorer, så håll utkik på vår hemsida och sociala medier.